Institution: Det globale IC -marked forventes at komme sig i andet kvartal 2023

Nov 15,2022
Analytikerfirmaet IC Insights opdaterede for nylig sine markedsudsigter. Det er forudsagt, at efter det globale IC -marked faldt 9% i tredje kvartal i år, vil det fortsætte med at falde i fjerde kvartal 2022 og første kvartal 2023 og vil blive det syvende kvartalsvise "tre på hinanden følgende fald" siden IC -markedet blev registreret.


I de foregående ekstreme markedsforhold i historien var de tre på hinanden følgende fald i 2001 særlig enorme, hvilket førte til et fald på 33% i den globale IC -markedsstørrelse det år, der satte en historisk rekord.

Agenturet påpegede endvidere, at IC-markedet siden midten af ​​1970'erne ikke er faldet i mere end tre på hinanden følgende kvartaler. I betragtning af dette forventes det, at markedet vil have en stor sandsynlighed for stabilisering i andet kvartal 2023. Agenturet forventer, at markedet vil vokse lidt med ca. 3% i det aktuelle kvartal, men det årlige IC -salg er stadig forventes at falde med 6%.